Het bedrijf

De ham kent zijn oorsprong in de jaren 50, toen Roger Cornelis en zijn echtgenote Maria Mattheeuws een slagerij oprichtten te Wetteren.

Zestig jaar later groeide het bedrijf uit tot een modern productiebedrijf, waar wekelijks 2.200 Ganda Hammen de deur uitgaan.

Historiek

Oprichting

Roger Cornelis en zijn echtgenote Maria Mattheeuws vestigen zich als zelfstandige slagers in Wetteren. Na enkele jaren wordt er uitgeweken naar een groter pand in Mariakerke omwille van het grote succes.

1954

Opstart vleesbedrijf

Roger Cornelis besluit zijn slagerij te verkopen en een vleesbedrijf op te starten in Destelbergen, dat zich specialiseert in de productie van kookwaren en gepekelde hammen.

1969

CORMA

De zaak breidt uit met de vleeshal, CORMA (CORnelis - MAttheeuws).

1970

Drooggezouten hammen

Roger Cornelis voert proeven uit voor de productie van rauwe hammen op basis van droogzouting volgens het oude Vlaamse procédé. De resultaten overtreffen de verwachtingen en Vleeswaren Corma begint met de productie van drooggezouten hammen van 6 maanden.

1978

Eenmanszaak wordt BVBA

De eenmanszaak wordt een BVBA. De gedroogde hammen zorgen dan voor 10% van de totale omzet.

1980

Ganda Ham

Een eigen merknaam om de toenmalige Vlaamse Boerenham te vervangen dringt zich op. Het wordt 'Ganda Ham', een naam die verwijst naar de plaats van herkomst (Gent).

1985

Herschikking organisatie

Vader Cornelis verliest zijn partner en kompaan Maria Mattheeuws. Hij voelt de noodzaak om de organisatie te herschikken.

1987

Vleeswaren Corma NV

Vader Cornelis laat het dagelijks bestuur van het bedrijf over aan zijn zoon Dirk. BVBA Corma wordt Vleeswaren Corma NV.

1991

ISO-9002 certificaat

Als eerste in de sector behaalt Corma NV het ISO-9002 certificaat. Een extra bewijs van onze totale kwaliteitszorg.

Van begin de jaren '90 tot eind jaren '90 realiseert het bedrijf 10% groei per jaar. Van 3 tot 10 miljoen euro.

1993

Milieucharter

Corma werkt structureel aan milieuzorg en behaalt het Milieucharter. In datzelfde jaar werd ook ons waterzuiveringsstation geïnstalleerd.

2001

First Selection

Oprichting First Selection.

De bedoeling van dit bedrijf is export te faciliteren, samen met andere bedrijven.

2002

Overname Le Larry

Gino en Nadine De Clercq benaderen Dirk Cornelis voor een overname van hun geitenkaasbedrijf Le Larry. In 2004 is de overname gerealiseerd.

2004

Uitbreiding snijafdeling

Om in te spelen op de trend van stijgende voorverpakking, breidt Corma de snijafdeling uit.

2006

Overname Hoste

Ganda neemt het vleeswarenbedrijf van Ronny en Annie Hoste over, producten van hammen te Maldegem. Op heden worden daar onder meer de Brugse Hammen gemaakt.

2008

Uitbreiding en diversificatie productassortiment

Uitbreiding en diversificatie van het productassortiment met onder meer everzwijnham en Angus Beef.

2010

Zonnepanelen

Vanuit de wens om duurzaam te ondernemen wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Meer dan 1000 zonnepanelen voorzien ons jaarlijks van ca. 232.000 kWh groene stroom. Zowat 8% van onze totale elektriciteitsvraag.

2011

Warmterecuperatie en warmtepomp

De warmterecuperatie en warmtepomp worden in gebruik genomen.

2012-2013

HR scan

Omdat tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten, wordt een HR scan uitgevoerd. Ook het eerste duurzaamheidsverslag komt tot stand.

2014

Missie en waarden

Onze missie luidt als volgt:

Een leidende marktpositie verwerven en behouden, door een rendabele groei in de productie en verkoop van Ganda Ham en andere delicatessen, door de consument herkend en erkend als topkwaliteit. Dit gebeurt met maximale aandacht voor het milieu, het geluk van onze medewerkers, klantentevredenheid en gezondheid.

Meesterschap

Met onze kennis, ervaring en vakmanschap kan elke klant rekenen op kwalitatieve hoogstaande producten en een uitmuntende service. Wij werken uitsluitend met kwalitatieve grondstoffen en - medewerkers. Hiervoor investeren wij in individuele opleidingsmogelijkheden en voorzien wij in vernieuwende uitrusting, technieken en trends.

Respect

De betrokkenheid naar en het respect voor onze klant is enorm groot. We respecteren ieders eigenheid en werken graag van mens tot mens. Iedereen biedt het nodige respect naar elkaar, tools en omgeving. Elke medewerker straalt arbeidsvreugde/positiviteit uit zowel in als naast zijn werk en schept voldoening in alles wat hij/zij doet.

Duurzaamheid

Wij willen een betrouwbare partner zijn voor zowel medewerkers, klanten als leveranciers. We streven ernaar om verstandig om te gaan met energie, milieu en maatschappij. Duurzaam ondernemen is onze continue opdracht

Lees meer over duurzaamheid bij Ganda Ham

Openheid

Wij bieden een correct product aan en we zijn steeds eerlijk en transparant over onze recepten en manier van werken. Wij maken waar wat we beloven zowel naar onze klanten, leveranciers als medewerkers. We staan open voor andere meningen en opinies.

Duurzaamheid

Ganda stelde een actieprogramma milieuzorg op, dat de permanente evaluatie en de registratie van de invloed van elke processtap in de productie op het milieu inhoudt. Vanuit dit vertrekpunt worden alle mogelijke acties ter preventie en beheersing van de milieuzorg opgesteld en uitgevoerd. In het kader van het Milieucharter onderschreef Ganda op vrijwillige basis tien milieudoelstellingen in verband met het rationeel gebruik van water en energie, het beperken van het verpakkingsafval, het stimuleren van afvalpreventie en -recuperatie, het terugdringen van water-, bodem- en luchtverontreiniging en de integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeleid.

Hoewel we onze deelname aan het Milieucharter niet hebben verlengd, werd hiermee de basis gelegd voor verschillende milieubesparende investeringen.

Energie-efficiëntie

Het stijgende elektriciteitsverbruik is te verklaren omdat er in februari van 2013 een nieuwe elektriciteitskast werd geplaatst. Die levert stroom voor zowel Corma als Le Larry (geen aparte tellers). De cijfers van 2011 en 2012 zijn dus exclusief Le Larry en in 2013 inclusief Le Larry. Bovendien werd bij Le Larry in 2013 ook een stuk bijgebouwd met nieuwe diepvriezers. Een installatie van meer dan 1.700 m2 zonnepanelen voorziet ons jaarlijks van ca. 232.000 kWh groene stroom. Dit komt overeen met 81 ton CO2. Onze kantoren worden verwarmd via een warmtepomp en de recuperatiewarmte van onze koelcellen (droogkamers/frigo’s). De resterende warmtevraag wordt ingevuld via een verwarmingsinstallatie op stookolie.

Waterfootprint

We maken zowel gebruik van leidingwater als grondwater. Alle afvalwater (zowel huishoudelijk als bedrijfsafvalwater) ondergaat een zuivering in onze biologische waterzuiveringsinstallatie, alvorens te worden geloosd op de riool. Daarnaast vangen we ook het hemelwater op van onze daken. Dat wordt gebruikt door onze buurman (tuinbouwer). Het stijgende waterverbruik heeft als oorzaak dat er vanaf 2013 in 2 ploegen wordt gewerkt in de slicing. Deze machines zijn watergekoeld.

Afvalpreventie

Gemiddeld verliezen de aangekochte hammen 1/3 van hun gewicht. Enerzijds vanwege het procédé van het droogzouten en anderzijds omvat dit vet, restjes vlees, ed. Verder komen bij de productie nog de volgende afvalstromen vrij:

  • Afvalzout: bij het zouten van de hammen
  • Afvalwater: voor het afvalwater naar de waterzuivering gaat, wordt het meeste vet afgescheiden. Hierdoor ontstaat (flotatie)vet en waterzuiveringsslib.
  • Beenderen en snijlingen: harde stukjes vlees, zwoerd of vet en beenderen
  • Verpakkingsafval: een klein deel hiervan (enkel de zuivere verpakkingsfolie) wordt afzonderlijk gehouden en gerecycleerd.

Werken bij Ganda Ham

Bekijk de vacatures of solliciteer spontaan.

Kijk eens binnen bij Ganda Ham!

Wil je zelf Ganda Ham bezoeken?

Benieuwd hoe die lekkere Ganda Ham nu eigenlijk gemaakt wordt? Kom ons bedrijf eens bezoeken en ontdek het met je eigen ogen.

Van maandag tot en met donderdag is het mogelijk om bij ons langs te komen voor een bedrijfsbezoek. Stuur hiervoor een mailtje met uw aanvraag naar info@ganda.be.

Ganda Ham
Corma Vleeswaren nv
Haenhoutstraat 210
9070 Destelbergen
+32 9 353 74 10